Antagningspoäng för Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87004

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.48 13.60 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.48 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 273 personer till Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 47 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 46 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 14.65 1.05 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under HT2017 sökte 305 personer till Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 52 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 41 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.42 15.70 1.10
Urval 2 13.50 11.35 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik på Luleå tekniska universitet 15.42 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

315

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2016 sökte 315 personer till Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 46 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 39 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 16.57 1.10 0.00
Urval 2 14.95 16.57 1.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.07 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 348 personer till Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 40 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 34 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.85 1.15 0.00
Urval 2 16.90 12.02 1.15
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 306 personer till Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 37 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 31 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå