Antagningspoäng för Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85049

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.40 0.90 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.99 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

372

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 372 personer till Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 61 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 40 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.22 15.89 0.90 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.22 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

49

Under HT2017 sökte 334 personer till Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 58 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 43 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.35 1.10
Urval 2 17.30 17.35 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad på Luleå tekniska universitet 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

409

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

53

Under HT2016 sökte 409 personer till Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 50 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 40 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.76 1.10 0.00
Urval 2 18.40 16.92 1.10
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2015 sökte 486 personer till Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 55 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 44 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 16.00 1.10 0.00
Urval 2 17.90 16.00 1.00
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

500

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 500 personer till Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 45 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 39 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå