Antagningspoäng för Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80918

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.88 16.35 0.60 0.00 0.00
Urval 2 13.52 14.96 0.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.88 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

577

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 577 personer till Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 35 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 30 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.50 0.90 0.00 0.00
Urval 2 12.74 14.32 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

549

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 549 personer till Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 24 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 16.35 0.90 0.00 0.00
Urval 2 15.36 15.87 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

912

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 912 personer till Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 24 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.35 0.95 0.00
Urval 2 15.98 16.30 0.90
För höstterminen år 2017 hade Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1099

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 1099 personer till Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet varav 144 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 24 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.32 17.01 1.00 0.00
Urval 2 16.15 16.95 0.85
För höstterminen år 2016 hade Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.32 i urvalsgrupp BI, 17.01 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1290

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 1290 personer till Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet varav 171 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 23 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 17.90 0.95 0.00
Urval 2 16.55 16.93 0.85
För höstterminen år 2015 hade Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1208

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 1208 personer till Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet varav 160 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 22 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.78 17.92 0.95 0.00
Urval 2 16.45 17.92 0.85
För höstterminen år 2014 hade Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.78 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1039

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 1039 personer till Fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet varav 144 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 13 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå