Antagningspoäng för Film- och TV scenografi/attributmakeri - inriktning: Scenografi vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84583

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Film- och TV scenografi/attributmakeri - inriktning: Scenografi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 81 personer till Film- och TV scenografi/attributmakeri - inriktning: Scenografi vid Luleå tekniska universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå