Antagningspoäng för Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-82743

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.19 18.46 1.10 0.00
Urval 2 17.75 18.00 1.05
För höstterminen år 2017 hade Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.19 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

878

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 878 personer till Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 24 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.15 1.05 4.00
Urval 2 17.92 17.60 1.00 4.00
Vårterminen år 2017 hade Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

568

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

46

Under VT2017 sökte 568 personer till Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 25 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 19 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 18.20 1.15 4.00
Urval 2 18.26 17.74 1.10
För höstterminen år 2016 hade Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

968

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 968 personer till Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 24 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.20 1.10 3.50
Urval 2 18.00 18.00 1.10 3.50
Vårterminen år 2016 hade Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

659

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under VT2016 sökte 659 personer till Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 38 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 29 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.04 1.15 4.00
Urval 2 18.50 18.19 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1074

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1074 personer till Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 30 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 18.30 1.10 4.00
Urval 2 18.20 17.98 1.05 4.00
Vårterminen år 2015 hade Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

699

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 699 personer till Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 30 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 23 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.71 1.15 0.00
Urval 2 18.69 18.33 1.10
För höstterminen år 2014 hade Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.71 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1248

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 1248 personer till Fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 135 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå