Antagningspoäng för Fysioterapi, master vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-92003

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Fysioterapi, master vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 118 personer till Fysioterapi, master vid Luleå tekniska universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 7 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå