Antagningspoäng för Gehörsbaserat musikskapande vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84597

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Gehörsbaserat musikskapande vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 42 personer till Gehörsbaserat musikskapande vid Luleå tekniska universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå