Antagningspoäng för Gehörsbaserat musikskapande - BoomTown vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84594

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Gehörsbaserat musikskapande - BoomTown vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 58 personer till Gehörsbaserat musikskapande - BoomTown vid Luleå tekniska universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 9 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå