Antagningspoäng för Internationell affärsverksamhet, master vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-90002

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Internationell affärsverksamhet, master vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 32 personer till Internationell affärsverksamhet, master vid Luleå tekniska universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Internationell affärsverksamhet, master vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 42 personer till Internationell affärsverksamhet, master vid Luleå tekniska universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Internationell affärsverksamhet, master vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 36 personer till Internationell affärsverksamhet, master vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Internationell affärsverksamhet, master vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 36 personer till Internationell affärsverksamhet, master vid Luleå tekniska universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå