Antagningspoäng för Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83048

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 17.55 0.45 0.00
Urval 2 13.60 15.34
För höstterminen år 2017 hade Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 160 personer till Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 19.95 0.70 0.00
Urval 2 15.20 12.00 0.50
För höstterminen år 2016 hade Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 208 personer till Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 8 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå