Antagningspoäng för Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83046

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 16.64 0.50 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 156 personer till Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 14.92 0.60 0.00
Urval 2 13.40 12.67 0.55 99.99
För höstterminen år 2016 hade Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 173 personer till Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 7 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå