Antagningspoäng för Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9 vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83018

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 126 personer till Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9 vid Luleå tekniska universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå