Antagningspoäng för Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning gymnasiet vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83017

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning gymnasiet vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

58

Under HT2017 sökte 187 personer till Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning gymnasiet vid Luleå tekniska universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 44 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 41 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning gymnasiet vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

271

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 271 personer till Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning gymnasiet vid Luleå tekniska universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 32 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 27 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning gymnasiet vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

280

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 280 personer till Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning gymnasiet vid Luleå tekniska universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 15 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå