Antagningspoäng för Magister med inriktning utredning Huvudområde: Rättsvetenskap. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-90005

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magister med inriktning utredning Huvudområde: Rättsvetenskap. vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 22 personer till Magister med inriktning utredning Huvudområde: Rättsvetenskap. vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå