Antagningspoäng för Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-90015

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 15 personer till Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. vid Luleå tekniska universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 16 personer till Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. vid Luleå tekniska universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 18 personer till Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. vid Luleå tekniska universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 9 personer till Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. vid Luleå tekniska universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå