Antagningspoäng för Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-90014

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 15 personer till Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. vid Luleå tekniska universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 17 personer till Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. vid Luleå tekniska universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. på Luleå tekniska universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 0 personer till Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. vid Luleå tekniska universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå