Antagningspoäng för Mediedesign, konstnärlig kandidat vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84586

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Mediedesign, konstnärlig kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 173 personer till Mediedesign, konstnärlig kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 6 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå