Antagningspoäng för Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80004

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.04 0.70 0.00 3.50
Urval 2 16.01 15.51 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.04 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

598

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 598 personer till Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 33 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 28 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.34 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.80 16.41 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.34 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

515

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 515 personer till Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 125 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 22 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 16 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.04 16.93 1.00 0.00 4.00
Urval 2 15.99 16.77 0.70 0.00 2.50
Höstterminen år 2018 hade Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.04 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

634

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 634 personer till Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 145 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 27 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 32 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.38 0.85 3.00
Urval 2 15.20 15.57 0.65 3.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

629

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 629 personer till Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 31 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 20 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.72 17.70 0.90 3.00
Urval 2 16.26 16.50 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.72 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

581

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 581 personer till Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 118 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 30 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 27 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 18.05 1.00 4.00
Urval 2 16.92 16.24 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.08 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

677

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 677 personer till Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 22 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 14 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 18.45 1.00 3.50
Urval 2 16.20 18.34 0.65 3.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

603

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 603 personer till Psykologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 19 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 19 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå