Antagningspoäng för Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80025

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.93 16.13 0.65 2.00
Urval 2 13.90 15.91 0.45 2.00
För höstterminen år 2017 hade Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.93 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 416 personer till Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 29 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 28 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.37 0.70 3.50
Urval 2 14.35 14.48 0.50 3.50
För höstterminen år 2016 hade Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 403 personer till Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 33 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 25 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 18.17 0.85 4.00
Urval 2 16.10 16.82 0.80 2.00
För höstterminen år 2015 hade Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

531

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

63

Under HT2015 sökte 531 personer till Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 20 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 14 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 16.60 0.70 4.00
Urval 2 16.20 15.59 0.55
För höstterminen år 2014 hade Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 454 personer till Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 23 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 21 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.70 0.95 0.00
Urval 2 17.30 17.30 0.90
Vårterminen år 2014 hade Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under VT2014 sökte 416 personer till Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå