Antagningspoäng för Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-82732

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 16.62 0.40 0.00 3.00
Urval 2 14.25 16.30 0.35 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 16.62 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

575

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

70

Under VT2020 sökte 575 personer till Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 175 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 23 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 16 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.48 15.99 0.50 0.00 3.00
Urval 2 13.60 15.70 0.40 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.48 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

500

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

65

Under VT2019 sökte 500 personer till Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 156 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 13 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 9 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 15.90 0.65 0.00 3.00
Urval 2 14.63 15.38 0.60 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

658

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

60

Under VT2018 sökte 658 personer till Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 202 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 22 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.29 16.15 0.75 3.50
Urval 2 15.24 15.20 0.55 3.00
Vårterminen år 2017 hade Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.29 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

702

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under VT2017 sökte 702 personer till Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 189 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 20 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.24 0.80 4.00
Urval 2 16.30 16.18 0.75 3.00
Vårterminen år 2016 hade Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.24 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

821

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under VT2016 sökte 821 personer till Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 211 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.58 16.57 0.80 4.00
Urval 2 15.90 16.57 0.80 4.00
Vårterminen år 2015 hade Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.58 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

745

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under VT2015 sökte 745 personer till Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 182 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 12 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.45 0.80 4.00
Urval 2 17.00 17.01 0.80 3.00
Vårterminen år 2014 hade Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

683

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 683 personer till Röntgensjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 177 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå