Antagningspoäng för Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85052

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 16.75 0.75 0.00
Urval 2 14.35 15.94 0.35
För höstterminen år 2017 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 218 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.62 18.10 0.85 0.00
Urval 2 15.69 15.20 0.75
För höstterminen år 2016 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.62 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 235 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 21 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 18 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 17.76 0.85 4.00
Urval 2 15.86 16.50 0.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 253 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 22 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 18 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 17.33 0.75 0.00
Urval 2 16.23 16.58 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 203 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 19 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 18 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå