Antagningspoäng för Senare del, Arbetsterapeut 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89850

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Senare del, Arbetsterapeut 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2017 sökte 3 personer till Senare del, Arbetsterapeut 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå