Antagningspoäng för Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89797

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 på Luleå tekniska universitet i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 9 personer till Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 vid Luleå tekniska universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå