Antagningspoäng för Senare del, Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik 300 Hp - för dig som läst minst term vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89885

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45
Urval 2
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del, Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik 300 Hp - för dig som läst minst term på Luleå tekniska universitet i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under VT2016 sökte 1 personer till Senare del, Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik 300 Hp - för dig som läst minst term vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå