Antagningspoäng för Senare del, Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik 300 Hp - för dig som läst minst termi vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89800

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2014 hade utbildningen Senare del, Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik 300 Hp - för dig som läst minst termi på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2014 sökte 4 personer till Senare del, Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik 300 Hp - för dig som läst minst termi vid Luleå tekniska universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå