Antagningspoäng för Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89802

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10
Urval 2 17.10
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 9 personer till Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå