Antagningspoäng för Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89804

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35
Urval 2 17.35
Under terminen VT2014 hade utbildningen Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 17.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 5 personer till Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå