Antagningspoäng för Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89804

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under VT2017 sökte 5 personer till Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2016 sökte 9 personer till Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35
Urval 2 17.35
Under terminen VT2014 hade utbildningen Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 17.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 5 personer till Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå