Antagningspoäng för Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89806

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.34
Urval 2
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 19.34 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 8 personer till Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå