Antagningspoäng för Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89843

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00
Urval 2 14.00
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 14.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 9 personer till Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå