Antagningspoäng för Senare del, Master Omvårdnad 120 hp - för dig som läst minst termin 1 vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-99700

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Senare del, Master Omvårdnad 120 hp - för dig som läst minst termin 1 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 13 personer till Senare del, Master Omvårdnad 120 hp - för dig som läst minst termin 1 vid Luleå tekniska universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå