Antagningspoäng för Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89845

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.48
Urval 2 16.48
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 16.48 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 11 personer till Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå