Antagningspoäng för Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89846

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2017 sökte 4 personer till Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 5 personer till Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå