Antagningspoäng för Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89814

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 25 personer till Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under VT2017 sökte 22 personer till Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 11 personer till Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.94
Urval 2 19.94
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 19.94 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 21 personer till Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 14.53
Urval 2 14.53
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 17.24 i urvalsgrupp BI, 14.53 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under VT2015 sökte 19 personer till Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.57
Urval 2 10.57
Under terminen HT2014 hade utbildningen Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 10.57 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 23 personer till Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå