Antagningspoäng för Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-82734

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 14.90 0.45 2.00
Urval 2 13.48 14.38 0.40
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

769

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 769 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 176 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 42 var män och 156 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 24 var män och 106 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.41 15.92 0.60 3.00
Urval 2 14.25 15.20 0.50 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.41 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1155

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

145

Under VT2017 sökte 1155 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 273 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 30 var män och 169 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 18 var män och 126 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 16.20 0.65 3.00
Urval 2 14.80 15.67 0.60 3.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1080

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

132

Under HT2016 sökte 1080 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 251 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 31 var män och 149 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 23 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.81 0.80 4.00
Urval 2 16.02 16.26 0.70 3.50
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1479

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

120

Under VT2016 sökte 1479 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 364 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 22 var män och 138 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 18 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.02 0.80 4.00
Urval 2 15.50 16.08 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1112

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

105

Under HT2015 sökte 1112 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 221 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 18 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 17 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 16.68 0.70 3.50
Urval 2 16.00 16.68 0.70 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1193

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

100

Under VT2015 sökte 1193 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 328 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 20 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 13 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.80 0.80 4.00
Urval 2 16.00 15.65 0.70 3.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1051

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

105

Under HT2014 sökte 1051 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 226 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 26 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 20 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 17.18 0.70 4.00
Urval 2 16.10 16.45 0.65 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 17.18 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1210

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

90

Under VT2014 sökte 1210 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 319 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 12 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 9 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå