Antagningspoäng för Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-82734

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.01 14.79 0.05 0.00 3.50
Urval 2 0.00 12.72 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.01 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

702

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

180

Under HT2020 sökte 702 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 169 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 40 var män och 180 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 34 var män och 146 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.66 15.81 0.35 0.00 3.00
Urval 2 14.06 15.78 0.20 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.66 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

858

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

150

Under VT2020 sökte 858 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 286 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 25 var män och 185 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 18 var män och 132 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 15.41 0.35 0.00 3.00
Urval 2 13.10 15.25 0.10 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

829

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

150

Under VT2019 sökte 829 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 227 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 21 var män och 189 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 17 var män och 132 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.46 13.90 0.20 0.00 2.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.46 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

631

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

147

Under HT2018 sökte 631 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 149 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 48 var män och 182 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 147 personer varav 31 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.36 0.75 0.00 3.50
Urval 2 13.65 14.33 0.35 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1002

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

180

Under VT2018 sökte 1002 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 264 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 13 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 29 var män och 151 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 14.90 0.45 2.00
Urval 2 13.48 14.38 0.40
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

769

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 769 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 176 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 42 var män och 156 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 24 var män och 106 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.41 15.92 0.60 3.00
Urval 2 14.25 15.20 0.50 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.41 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1155

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

145

Under VT2017 sökte 1155 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 273 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 30 var män och 169 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 18 var män och 126 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 16.20 0.65 3.00
Urval 2 14.80 15.67 0.60 3.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1080

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

132

Under HT2016 sökte 1080 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 251 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 31 var män och 149 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 23 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.81 0.80 4.00
Urval 2 16.02 16.26 0.70 3.50
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1479

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

120

Under VT2016 sökte 1479 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 364 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 22 var män och 138 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 18 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.02 0.80 4.00
Urval 2 15.50 16.08 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1112

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

105

Under HT2015 sökte 1112 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 221 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 18 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 17 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 16.68 0.70 3.50
Urval 2 16.00 16.68 0.70 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1193

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

100

Under VT2015 sökte 1193 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 328 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 20 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 13 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.80 0.80 4.00
Urval 2 16.00 15.65 0.70 3.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1051

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

105

Under HT2014 sökte 1051 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 226 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 26 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 20 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 17.18 0.70 4.00
Urval 2 16.10 16.45 0.65 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 17.18 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1210

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

90

Under VT2014 sökte 1210 personer till Sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet varav 319 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 12 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 9 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå