Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-92726

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 122 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård vid Luleå tekniska universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 14 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå