Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-92736

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 218 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård vid Luleå tekniska universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 12 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 11 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå