Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-92729

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 99 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård vid Luleå tekniska universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 3 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 93 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård vid Luleå tekniska universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 12 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 97 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård vid Luleå tekniska universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå