Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-92728

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 113 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 5 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 127 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 1 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 2 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 133 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 4 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå