Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-92730

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 51 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Luleå tekniska universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 4 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 1 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 52 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Luleå tekniska universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 1 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 0 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå