Antagningspoäng för Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87376

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.36 1.35 0.00
Urval 2 18.50 18.62 1.35
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.36 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

652

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 652 personer till Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet varav 156 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 26 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.31 17.75 1.30 0.00
Urval 2 17.80 16.66 1.30
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.31 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

610

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 610 personer till Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet varav 147 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 37 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 36 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.35 1.15 0.00
Urval 2 17.35 16.59 1.15
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

561

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 561 personer till Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet varav 136 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 32 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå