Antagningspoäng för Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87377

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.36 14.17 0.75 0.00
Urval 2 11.56 13.85 0.65
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.36 i urvalsgrupp BI, 14.17 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 273 personer till Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 52 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 43 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 14.40 0.75 0.00
Urval 2 13.75 14.26 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 254 personer till Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 47 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 38 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 14.71 0.80 4.00
Urval 2 14.00 13.63 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 289 personer till Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 46 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 39 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå