Antagningspoäng för Utbildningsvetenskap, magister vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-93516

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Utbildningsvetenskap, magister vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 54 personer till Utbildningsvetenskap, magister vid Luleå tekniska universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 3 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 2 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Utbildningsvetenskap, magister vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 38 personer till Utbildningsvetenskap, magister vid Luleå tekniska universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 2 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Utbildningsvetenskap, magister vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 42 personer till Utbildningsvetenskap, magister vid Luleå tekniska universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 3 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Utbildningsvetenskap, magister vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 43 personer till Utbildningsvetenskap, magister vid Luleå tekniska universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 9 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 4 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå