Antagningspoäng för Visuell gestaltning - Digital design vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83010

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Visuell gestaltning - Digital design vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 94 personer till Visuell gestaltning - Digital design vid Luleå tekniska universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå