Antagningspoäng för Visuell gestaltning - Filmdesign vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83011

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Visuell gestaltning - Filmdesign vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 83 personer till Visuell gestaltning - Filmdesign vid Luleå tekniska universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 8 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå