Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 vid Lunds universitet

Programkod: LU-80650

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.34 0.95 0.00
Urval 2 17.50 17.34 0.95
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 vid Lunds universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.34 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 72 personer till Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 vid Lunds universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund