Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz vid Lunds universitet

Programkod: LU-80662

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

2

Under HT2018 sökte 58 personer till Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz vid Lunds universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund