Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock vid Lunds universitet

Programkod: LU-80664

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 62 personer till Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock vid Lunds universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund