Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genre vid Lunds universitet

Programkod: LU-80666

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genre vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 44 personer till Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genre vid Lunds universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund