Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska vid Lunds universitet

Programkod: LU-80700

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.16 18.08 0.80 0.00
Urval 2 18.16 18.08 0.70
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 18.16 i urvalsgrupp BI, 18.08 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 206 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska vid Lunds universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.33 15.00 0.75 0.00
Urval 2 14.10 14.60 0.30
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 14.33 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 195 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska vid Lunds universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 6 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.41 15.30 0.55 0.00
Urval 2 13.29 13.45 0.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 15.41 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 161 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska vid Lunds universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund