Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80701

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.55 12.27 0.00
Urval 2 11.55
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 11.55 i urvalsgrupp BI, 12.27 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 15 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik vid Lunds universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund